11

LATERNA MAGICA – 251

Ruta Laterna magica započinje u samom centru Zlatara na Trgu Slobode, raskrižju državne ceste DC 29 i županijske ceste ŽC 2169, a nastavlja se u smjeru Lovrečana lokalnom cestom LC 22053. Nastavno ruta skreće desno u naselju Cetin na nerazvrstanu cestu, gdje se određeni dio puta vodi makadamskim putem s pogledom na zagorske brežuljke kroz naselje Cetin u smjeru Mača. Dolaskom u Mače ruta prolazi preko državne ceste DC 29 i županijske ceste ŽC 2128 gdje se u naselju Cetinovec odvaja na nerazvrstanu cestu. Ruta se ponovno vraća na županijsku cestu ŽC 2128 u naselju Markušbrijeg i nastavlja županijskom cestom do naselja Završje Loborsko gdje prelazi na nerazvrstanu cestu I nastavlja s blažim usponom i pogledom na Ivanščicu u smjeru Lobora. U nastavku ruta prolazi nerazvrstanom cestom kroz aktraktivni krajolik  s  pogledom  na  Ivanščicom  te  dolazi  do  županijske  ceste  ŽC  2129.  Ruta  u  nastavku prolazi po ŽC 2129 kroz naselje Martinščina i Repno, gdje nastavlja nerazvrstanom cestom do naselja Juranščina. U naselju Jurinščina ruta prelazi na lokalnu cestu LC 22019 i nastavlja sve do Belca. Ruta se natavno vraća lokalnom cestom LC 22018 kroz naselje Repno i spušta prema naselju Gornja Batina. Nakon prolaska kroz Gornju Batinu do županijske ceste ŽC 2169. Ruta nastavlja nerazvrstanom cestom prolaskom kroz naselje Znož i Borkovec. Kod Stare hiže Čibi moguće se okrijepiti i nastaviti rutu Vinogradskom ulicom s koje se pruža atraktvni pogled na Zlatar. Ruta završava vraćanjem na državnu cestu DC 29 i početnu točku u centru Zlatara. Ruta je idealna za Gravel/trekking bicikle, a moguće ju je s lakoćom proći i e-biciklom. Za prolazak ove rute potrebna je veća fizička kondicija i bolja vještina upravljanja.

Biciklistička ruta je obrađena kroz 75 točaka – raskrižja gdje je planirano postavljanje putokaznih ploča za vođenje biciklista.

Tehnički opis

Označenost: Županijska
Tip rute: Kružna
Težina rute: Srednje zahtjevna staza
Duljina rute (prosjek): 20 – 40 km
Duljina rute (točna): 31.30 km
Visinski uspon: 500-1000 m
Uspon: 653 m
Podloga rute: Mješovito
Vrsta bicikle: Trekking / Gravel