6

BADLOVA RUTA – 156

Badlova ruta je biciklistička ruta kojom se obilazi brežuljkasti kraj Krapinskih Toplica. Ruta kreće s javnog parkirališta ispred Termi Aquae Vivae kod Aleje kestena prema istoku. Ruta dolazi do raskrižja gdje skreće desno na lokalnu cestu LC 22040 i nakon 500 metara prolazi pokraj Heli centra, gdje skreće desno na lokalnu cestu LC 22042 u naselju Vrtnjakovec. Ruta prelazi preko državne ceste DC 507 i nastavlja prema naselju Klokovec po LC 22042, nakon čega slijedi skretanje desno na nerzvrstanu cestu te uspon i vožnja uz vinograde i zagorske klijeti kroz naselje Klokovec. Nastavno se ruta spušta te ponovno prelazi DC 507, nastavlja Alejom kestena, prolazi pokraj starta rute do LC 22040, gdje skreće lijevo i započinje uspon prema atraktivnim lokalitetima, kapelici Sv. Marije Magdalene i mauzoleju Jakova Badla. Nastavno ruta nerazvrstanim cestama prolazi Fučkarov Brijeg te prelazi ŽC 2155 i nastavlja kroz Hršakov brijeg, prolazi pored vinarije “Vuglec breg” te nastavlja nerazvrstanim cestama kroz naselja Čret i Škrnik, te prolazi pokraj kapelice sv. Antuna i lokalnih vinarija. Na kraju se ruta spušta i prolazi pokraj lovačke kuće i mjesnog groblja. Prolaskom pokraj hotela Villa Magdalena dolazi ispred ulaza u Specijalnu bolnicu Krapinske Toplice, gdje skreće desno na županijsku cestu ŽC 2155 te nastavkom prema jugu prolazi kroz centar Krapinskih Toplica i dolazi do početne točke rute. Ruta je idealna za Trekking/gravel bicikle, a moguće ju je proći i E-biciklom. Potrebna je veća fizička kondicija i bolja vještina upravljanja biciklom.

 

Biciklistička ruta je obrađena kroz 44 točke – raskrižja gdje je planirano postavljanje putokaznih ploča za vođenje biciklista.

Tehnički opis

Označenost: Županijska
Tip rute: Kružna
Težina rute: Srednje zahtjevna staza
Duljina rute (prosjek): 20 – 40 km
Duljina rute (točna): 21 km
Visinski uspon: 500-1000 m
Uspon: 731 m
Podloga rute: Mješovito
Vrsta bicikle: Trekking / Gravel